office 2013 product key shop You can find product key for microsoft office 2013 , microsoft office 2013 serial number, microsoft office 2013 product key , office 2013 activator Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key http://www.cdkeypascher.com http://www.productkeysale.com

Private treningssentre – en sentral arena for trening blant voksne

Postet av admin - August 15, 2011 - Nyheter - Ingen kommentarer

Norsk Monitor 2009/2010 viser at 30 prosent av de som har drevet fysisk aktivitet og idrett det siste året, trener i private treningsstudio.

Norsk Monitor er en landsrepresentativ undersøkelse av befolkningen over 15 år. Undersøkelsen gjennomføres av Synovate annet hvert år. Undersøkelsen omfatter 275 spørsmål om demografi, holdninger, atferd og verdier. Siden 1985 har den inneholdt spørsmål om fysisk aktivitet og idrett.

Treningsforbundet har fått tilgang på to viktige spørsmål fra 2009-undersøkelsen som angår vår bransje:

1. I hvilke(n) av sammenhengene nedenfor har du dervet fysisk aktivitet det siste året?

I Idrettslag: 14 % (18% menn/12% kvinner)

I bedriftsidrettslag: 6 % ( 8% menn/ 3% kvinner)

I private treningsstudio: 30 % (27% menn/33% kvinner)